• Tekstilkent Cad. B04 No:80 Esenler/İST

İş Güvenliği Uzmanı

Dönmezler Mobil Sağlık Hizmetleri

İş güvenliği uzmanlığı her iş koluna ve çalışan grubuna göre farklılık gösteren bir alandır. Kurumun dinamiklerine hakim olmadan, bir müfettiş gibi dışarıdan iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİME DENİR?


İş Güvenliği Uzmanı, üniversitelerin mühendislik veya fen fakültesinden mezun olmuş ve iş güvenliği uzmanlığı kursuna gittikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavında başarılı olmuş kişilere denir. Bir C Sınıfı iş güvenliği uzmanı, 4 yıl uzmanlık yaptıktan sonra B sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarılı olması ve 3 yıl tehlikeli işlerde uzmanlık yaptıktan sonra A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanır. Kısacası C sınıfı bir iş güvenliği uzmanı en iyi ihtimalle 7 senede A sınıfı uzmanlığa yükselir.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA


İşyerinizin alması gerek iş güvenliği uzmanının süresi işyerinin güncel çalışan sayısıyla ve işyerinizin teklike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
Tehlikeli Sınıf: kişi başı 20 dakika
Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 40 dakika


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE İŞ YAPAR ?


İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB’nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir. • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Yangın güvenliğini sağlamak